ГФО ОТЧЕТИ


Публикувахте ли годишните си финансови отчети- ГФО през 2020 г?

Направете го on-line, лесно, бързо, без формалности, в удобен за Вас формат, с публикувани до сега над 18 000 ГФО в спациализираните ни интернет издания, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Крайният срок публикуването на Декларациите по чл.38, ал.9, т.2 е 31.03.2020 г, а на ГФО 2019 е 30.06.2020 гПри публикуване на повече годишни финансови отчети- ГФО наведнъж, попитайте за отстъпка

Получавате: Незабавно публикуване; Отстрочено плащане; Възможност за on-line плащане
Удостоверение за публикуван ГФО

Публикацията при нас и таксата, платена еднократно, осигуряват изисквания от Закона за счетоводство 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите отчети.

Публикувани до сега над 18 000 ГФО до 30.06.2020 г в нашите специализирани интернет издания: www.otcheti-firmi.com и www.публикуваненагфо.com


Запознайте се с подробности относно публикуването на годишни финансови отчети /ГФО/ в интернет! Кой, къде и кога трябва да публикува годишни финансови отчети /ГФО/ и какви са глобите? Какво трябва да се публикува? Кои предприятия не публикуват годишни финансови отчети- ГФО? Какво трябва да направите? Колко ще Ви струва? Често задавани въпроси. Изтеглете бланки за годишни финансови отчети- ГФО за предприятия съставящи и несъставящи баланс, предприятия в ликвидация и несъстоятелност и юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ в PDF и екселски формат. Общи условия за публикуване чрез оператор Общи условия при автоматично публикуване на ГФО


Едноличните търговци, неподлежащи на одит, от 2011 г не публикуват годишни финансови отчети- ГФО

Вижте как да публикувате ГФО в търговския регистър

Публикуване на ГФО за 2019 г- 7 лева

КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет,
можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър


04.02.2020 г


КЗЛД „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“

Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)

Следователно:

 

                                                                                                                                                                      Вижте повече


Публикуване на ГФО за 2019 г- 7 лева

- Задължително ли е публикуване на ГФО на ДЗЗД без дейност?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

- Къде и до кога трябва да публикуват отчетите си гражданските дружества по ЗЗД, адвокатските дружества и нотариалните дружества?

                                                                                                                         Вижте повече


Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране и ако продължите да взаимодействате с него, ние приемаме, че сте съгласни с това. Моля, ако не сте съгласни с ползването на бисквитки от наша страна, прекратете ползването на сайта.
BGtop
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg